SDS Hansteen

SDS Hansteen ankom Sundneshamna 11. mai 2022 for vedlikehold.

1. prioritet var få få dekket tett. Etter det er det en god del flikking

Alle dekk ble etterdrevet, beket og skrapet før smøring med blanding av linolje og tjære.

Dekkene var svært tørre etter vinteren og måtte nates med mye sjøvann.

Nedgangskappa over nedgang til lugarene akter. Etter restaurering ble den kledd med seglduk og malt med grunning. Nå skal den ferdigmales med flere strøk linoljemaling.

Mastene ble skrapt ned og smurt med linolje- og tjæreblanding.

Det ble laget nye rekkeplatter for en tid tilbake. Nå vil de få nye halvrundtjern på yttersida.


Vandsvik Mek Verksted står for det mekaniske arbeidet med jernene.